Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky členství v LMK Drnholec

1. 1. 2010

                Podmínky členství v LMK Drnholec

 1.   Vstupní poplatek 300,- Kč (junioři a důchodci 150,- Kč)   
  
 2.   Členské příspěvky na rok 2011 činí 500,- Kč   
     a)   junioři do 18 let věku 50,- Kč   
     b)   senioři a nevýdělečně činní od 18 let věku 300,- Kč   
     c)   vstoupení do klubu v období leden-červen 2011 členské příspěvky 500,-Kč  
     d)   vstoupení do klubu v období červenec-prosinec 2011 členské příspěvky 
         250,- Kč.
     e) členské příspěvky na příští rok musí být uhrazeny do 15.prosince roku
         předchozího. 
 
 3.   Odpracování min.10 brigádnických hodin v roce pro aktivní členy a min.
      2 hodiny pro pasivní členy nebo zaplatit  200,- Kč za každou neodpracovanou  hodinu.  
      (nevztahuje se na juniory do 18 let věku a důchodce) tento závazek je také      
      možno kompenzovat jinou činností ve prospěchu klubu např. nějaký materiál
      na údržbu, opravy techniky a zázemí. Vše záleží na domluvě s vedením klubu
      Pasivní člen - méně než 5 návštěv modelářského letiště v daném roce.
      Aktivní člen - více než 5 návštěv modelářského letiště v daném roce.
  
 4.   Vstupní pohovor s vedením klubu (jaké kategorii se uchazeč věnuje, jakou   
      používá soupravu a motory, seznámení s pravidly používání letiště a zázemí
      klubu, seznámení s bezpečností provozu modelů, kodexu atd…
  
 5.   Každý člen se automaticky stává členem Svazu modelářů SMČR, je mu   
      vystavena průkazka a přiděleno licenční číslo a vylepena známka pro příslušné
      období. Na akcích uvedených v oficiálním kalendáři SMČR je pojištěn. Klub
      je dále pojištěn proti škodám způsobeným členem klubu proti třetí osobě, nikoli
      však mezi členy klubu a cizím přihlížejícím osobám
  
 6.   Tyto podmínky členství byly schváleny usnesením členské schůze   
      LMK Drnholec a vstupují v platnost dnem 15.1.2011
             
 
Pro členy stávající: neplatí vstupní poplatek. Členské příspěvky budou uhrazeny nejpozději do konce února příslušného roku.